Burger is geen melkkoe. Groen wil aanpassing beleid recyclagepark "Groen is voor het principe dat de vervuiler betaalt, maar in Waarschoot draait dit uit op een doorzichtige belastingsverhoging", zegt voorzitter van Groen Waarschoot, Peter Cousaert. Groen wil andere, maar niet nog méér belastingen. Voor CD&V en Open VLD zijn de burgers melkkoeien. Daarom voeren we actie tegen dit beleid op 11 april. AanpassingenGroen wil in dit dossier drie concrete aanpassingen op korte termijn: 1. Elke extra euro die het bestuur haalt uit het recyclagepark moet het gebruiken voor een verlaging van de algemene gemeentebelasting. Op het einde van het jaar berekent de gemeente de extra inkomsten en laat het deze terugvloeien naar de bevolking door een verlaging van de algemene gemeentebelasting (vandaag torenhoog op €149)2. We willen dat het bestuur de €1-regeling onmiddellijk stopzet. Als je het containerpark betreedt moet je €1 betalen, ook als je een gratis fractie binnen brengt. We willen deze regeling zo snel mogelijk afgeschaft zien.3. We willen sociale correcties voor mensen die het moeilijk hebben. De gemeente moet één gratis kaart geven aan mensen die het financieel niet breed hebben. We willen nog meer opleidingen voor composteren voor iedereen. De gemeente stapt actief naar mensen die het financieel moeilijk hebben.ActieWe starten onze actie op 11 april om 15u30 aan het recyclagepark van Waarschoot om dit beleid aan te klagen. We zullen vergezeld zijn van een verklede koe. We delen pamfletten uit aan bezoekers van het recyclagepark. Nadien zetten we onze weg verder door Waarschoot. 
Petitie: een kiesbureau in woon- en zorgcentrum De Linde Groen Waarschoot wil dat zorgbehoevenden in het woonzorgcentrum en de serviceflats van Waarschoot hun stem kunnen uitbrengen tijdens de verkiezingen van 25 mei 2014 (en de volgende jaren). "We dienden hiervoor een voorstel in bij het gemeentebestuur van Waarschoot. CD&V en Open VLD wilden daar niet op ingaan," zegt voorzitter Peter Cousaert. "Onbegrijpelijk. Met deze petitie willen we het bestuur op andere gedachten brengen."We stelden het gemeentebestuur van Waarschoot voor dit ook bij toekomstige verkiezingen in Waarschoot te voorzien. Bewoners van het woonzorgcentrum De Lieve en van de serviceflats zijn volwaardige inwoners van onze gemeente en moeten hun stem kunnen uitbrengen bij de verkiezingen. We kunnen echt niet verzinnen wat CD&V en Open VLD hier tegen kunnen hebben. We starten een digitale petitie en gaan binnenkort ook de straat op. Onze bedoeling is duidelijk: zoveel mogelijk ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven letterlijk in het stemhokje krijgen. Enkele steden en gemeenten zowel in Vlaanderen als Franstalig België richten sinds een vijftal jaar de mogelijkheid in om te stemmen in een woonzorgcentrum.Er zijn ook geen juridische bezwaren om voor elk niveau van verkiezingen een stemlokaal in een woonzorgcentrum te organiseren. Meer nog, minister van binnenlandse zaken Milquet doet binnenkort een oproep naar alle lokale besturen om dit Groen-voorstel te volgen bij de volgende verkiezingen.De Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS), de Federatie van Rustoorden van België (FERUBEL) Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en Zorgnet Vlaanderen hebben in de aanloop naar de recente lokale verkiezingen gezamenlijk een campagne opgezet met als thema: laat je stem horen - ook bewoners van het woonzorgcentrum stemmen mee op 14 oktober 2012. Een voorbeeld in Gent toont een positieve evolutie van het aantal deelnemers aan verkiezingen door deze maatregel. Contact: peter@groenwaarschoot.be, 0477 70 56 89

Op een debatavond over de blauwe zone in Waarschoot poneerde schepen Braeckman (Open VLD) dat hij van het ontmoetingsplein aan de kerk een parking wil maken. Groen Waarschoot is faliekant tegen dit voorstel. “Groen wil in de eerste plaats inzetten op een fietsvriendelijker mobiliteitsbeleid, waarbij we de veiligheid van het kind als norm nemen.

Activeren van werklozen is brandend actueel. Acht OCMW’s van het Meetjesland willen daar de aandacht voor de meest kwetsbaren aan toevoegen.

Elkaar lieve boodschappen sturen, doen we niet elke dag. Maar 14 februari is hét moment waarop het mag.

Groen Waarschoot roept de voltallige OCMW-raad van Waarschoot op om te pleiten voor uitkeringen en inkomens boven de armoedegrens. "Het is nog maar een paar dagen geleden dat we in de pers lazen dat het aandeel werkende armen groeit", zegt voorzitter Peter Cousaert."Schrijnend en hoog tijd dat de volgende federale regering dit samen met de uitkeringen aanpakt".