Bestuur Waarschoot moet vuist maken tegen inplanting kippenkwekerij “We onderschrijven de bezwaren van de buurtbewoners van Stuiver en Stoktevijver. Een kwekerij met 85.000 kippen hoort niet thuis in de zone,” zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. “Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid zelf een bezwaar in te dienen bij de gemeente Zomergem tegen het plan. Dit zou een krachtig signaal zijn.”De kwekerij zou dan wel op Zomergems grondgebied komen, de meeste hinder zal voor de inwoners van Waarschoot zijn. Dit vraagt actie van de gemeente Waarschoot.BezwaarschriftEr zijn voldoende elementen die het schepencollege zou moeten doen besluiten om een bezwaar in te dienen. “Deze kwekerij hoort daar niet thuis,” zegt Peter Cousaert, “en het bestuur zou haar burgers moeten helpen hiertegen een vuist te maken.” Ze heeft daartoe de kans via een bezwaarschrift. De Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gemina) gaf het bestuur vorige week al hetzelfde advies. In het ontwerpbezwaarschrift van actiecomité Lieve-R-Zuiver leest Groen heel veel terechte opmerkingen over de invloed van een kippenkwekerij van die omvang op de omgeving. Het gaat onder meer over geur, visuele en andere vervuiling, een negatieve invloed op fauna en flora van het Leen en toenemend zwaar verkeer.  Motie op gemeenteraadDaarnaast kan de gemeenteraad van Waarschoot ook een motie indienen tegen de inplanting van het bedrijf. De argumenten van het actiecomité kunnen grotendeels worden overgenomen. Ook daar hopen we op een initiatief van de meerderheid. Indien dit niet gebeurt zal de oppositie een voorstel moeten doen. Een toekomst voor landbouwGroen Waarschoot gelooft dat natuur en landbouw hand in hand kunnen gaan. Iedereen moet gezonde en verse producten kunnen kopen en landbouwers moeten daar een eerlijke prijs voor krijgen. Vele landbouwers zijn slachtoffer van een commercieel systeem dat hun winstmarges onder druk zet. Daar moeten andere overheidsniveaus dringend oog voor hebben.
Gemeenteraadsdocumenten op website "Basisdemocratie en openheid naar de burger staan centraal in het programma van Groen. Democratie moet meer zijn dan om de zes jaar een bolletje kleuren. Informatie over het beleid is dan cruciaal," zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. "Dit vereist dat alle gemeenteraadsdocumenten ter beschikking worden gesteld via de gemeentelijke website."Burgers hebben vandaag al heel veel mogelijkheden om het beleid te volgen en te controleren via de toepassing van passieve openbaarheid van bestuur. Groen wil nog een stap verder zetten en wil alle gemeenteraadsdocumenten op de website van onze gemeente. Beleid wordt realistischer en meer gericht op de echte noden van de inwoners als een bestuur de deuren opengooit voor zijn inwoners. "Als het bestuur het meent met burgerparticipatie voert het ons voorstel snel uit."Groen wil de openbaarheid van bestuur actiever maken. Enkele dagen voor de gemeenteraad kunnen de documenten op de site van de gemeente worden geplaatst. Dit is wettelijk mogelijk en is zeer eenvoudig. Het zorgt ook voor minder werklast voor het personeel, want ze moeten geen documenten meer doorzenden naar geinteresseerde inwoners. Een uitzondering geldt natuurlijk voor alle documenten van de gesloten zitting van de gemeenteraad.Discussie gemeenteraadOp de gemeenteraad van 5 maart was er een discussie over inzage in de documenten van de gemeenteraad. Een nieuw systeem stelt gemeenteraadsdocumenten digitaal ter beschikking van gemeenteraadsleden.Dit leidde even tot onduidelijkheid over hoe de inwoners van onze gemeente documenten kunnen opvragen. Ze hebben immers geen toegang tot het systeem. Uiteraard kan elke burger gewoon documenten blijven opvragen, ook digitaal. Dit is gewoon de toepassing van de wet. Ook Groen vraagt maandelijks documenten op om haar oppositiewerk gedegen te kunnen doen.Eerdere voorstellenOns voorstel om de documenten eenvoudigweg op de website te plaatsen komt bovenop eerdere voorstellen die we al deden. Zo vragen we al langer dat het bestuur informeert over de mogelijkheden van burgers om hun mening te geven over het gemeentelijk beleid. Dit kan vandaag immers al via verzoekschriften, gemeentelijke volksraadpleging, voorstellen en vragen aan het gemeentebestuur.Daarenboven willen we ook een versoepeling van de regels voor inspraak via het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. We vragen bijvoorbeeld spreekrecht voor burgers invoeren op de gemeenteraad. Aan het begin van elke gemeenteraad zou dan een half uur kunnen worden voorzien om burgers aan het woord te laten. Dit gebeurt nu al in enkele gemeenten.En we stelden ook al voor om op de website een goed overzicht te geven van de inkomsten en uitgaven van de gemeente.Contact:Peter Cousaert, peter@groenwaarschoot.be, 0477 70 56 89

Anderhalve week nadat hij werd verkozen als voorzitter van Groen Meetjesland, vaardigen de Groen-leden van Oost-Vlaanderen Peter Cousaert af naar het nationaal partijbestuur van Groen. Het partijbestuur komt wekelijks samen op maandag om de politieke lijn van de partij te bepalen. Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de partij.

Op woensdag 7 januari verkozen de Meetjeslandse leden van Groen Peter Cousaert unaniem als nieuwe voorzitter van Groen Meetjesland.

Dat de 'goesting' bij CD&V en Open VLD om te verkavelen groot is, wisten we al. "Dat nu ook maatschappelijk kwetsbare mensen moeten opkrassen om een bouwproject te realiseren, is onverdedigbaar", zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot.

We verwezen in onze Groenkrant editie lente 2014 al naar de vele verkavelingen onder het huidige bestuur. Aan de plannen in Stuiver merken we dat Open VLD en CD&V de bescherming van de open ruimte niet hoog in het vaandel draagt. De buurt krijgt verkeersoverlast cadeau. De bouwpromotoren lijken altijd aan het langste eind te trekken.